Klaverundervisning

Klaverundervisning København

Til klaverundervisning på Musikskolen-KBH lærer vi vores elever nodelæsning, fingerpositioner, tekniske øvelser, akkordforståelse, akkompagnement, skalaer, harmonisering etc.

Din lærer tager udgangspunkt i dit niveau, og tilrettelægger undervisningsmateriale som matcher netop dig.

Læs mere om vores undervisere her på siden eller kontakt os hvis du har spørgsmål.