Klaverundervisning

Klaverundervisning København

Klaverundervisning er essentiel for forståelsen af musiks teoretiske opbygning og kan gavne alles musikalske udvikling.

På konservatorier og forskoler hertil, er det obligatorisk, at spille klaver som bi-instrument.

Til klaverundervisning på Musikskolen KBH, introducerer vi vores elever til nodelæsning, fingerpositioner, tekniske øvelser, akkordforståelse, akkompagnement, skalaer, harmonisering etc.

Din lærer tager udgangspunkt i dit niveau, og tilrettelægger undervisningsmateriale som matcher dig.

Læs mere om klaverundervisning eller vores undervisere her på siden.
Du kan også kontakte os under kontakt her på vores side.